Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήρια Ιατρικής Σχολής

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας: Ιδρύθηκε το 1975 από τον τότε Διευθυντή της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγόριο Σκαλκέα. Το Εργαστήριο τιμάται με το όνομα του αειμνήστου Καθηγητού της Χειρουργικής και Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικολάου Χρηστέα, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος της Εγχειρητικής και της Πειραματικής Χειρουργικής στην Ελλάδα. Αποτελεί το πρώτο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, το οποίο ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής: Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διαπιστευμένα κέντρα στην Ευρώπη, μαζί με τα αντίστοιχα κέντρα τoυ Imperial College στο Λονδίνο, του Karolinska Institutet και του Lund στη Σουηδία. Έχει διαπιστευθεί από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών στο ανώτατο δυνατό επίπεδο (Αmerican College of Surgeons – Level I Accreditation).