Δίκτυο Συνεργατών

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου απαιτεί την παρουσία ενός δικτύου ιδιαίτερα έμπειρων και διακεκριμένων στο αντικείμενό τους συνεργατών.