Επεμβάσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι επεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Χειρουργός Ελευθέριος Σπάρταλης με την ομάδα του.


Ολική Θυρεοειδεκτομή

Eλάχιστα επεμβατική αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα με χρήση νευροδιεγέρτη για προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.


Παραθυρεοειδεκτομή για Αδένωμα Παραθυρεοειδούς

Μικροχειρουργική αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα με διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης.


Καταδυόμενη Βρογχοκήλη

Αφαίρεση γιγαντιαίου θυρεοειδούς αδένα που επεκτείνεται εντός της θωρακικής κοιλότητας και απαιτεί θωρακοχειρουργική συνεκτίμηση.


Παθήσεις Δέρματος και Υποδορίου

Αφαίρεση λιπώματος, βραγχιακής κύστης ή κύστης θυρεογλωσικού πόρου, ύποπτου σπίλου ή δύσμορφης ουλής με χρήση laser.Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Εξατομικευμένη ογκολογική χειρουργική μετά από παρακέντηση, κυτταρολογική διάγνωση, υπερηχογραφική μελέτη και χαρτογράφηση του τραχήλου.


Παραθυρεοειδεκτομή για Υπερπλασία Παραθυρεοειδών

Αφαίρεση παραθυρεοειδών αδένων με αμφοτερόπλευρη διερεύνηση και ενδεχόμενη αυτομεταμόσχευση.


Βιοψίες Ιστοτεμαχίων Τραχήλου

Βιοψία ύποπτης μάζας, τραχηλικού λεμφαδένα, βιοψία κροταφικής αρτηρίας, βιοψία δέρματος και βιοψία μυός.


Τοποθέτηση Port-a-cath

Τοποθέτηση υποδορίου τυμπάνου και ενδαγγειακού καθετήρα (Port-a-cath) στη σφαγίτιδα φλέβα για χημειοθεραπεία ή άλλη χρήση.