Θυρεοειδεκτομή

Ο θυρεοειδής είναι ένας από τους σημαντικότερους ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού μας. Υπάρχουν ωστόσο παθήσεις που επιβάλλουν τη χειρουργική του αφαίρεση. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται θυρεοειδεκτομή.

 

O Ελβετός Xειρουργός Emil Theodor Kocher (1841-1917) θεωρείται ο πατέρας της θυρεοειδεκτομής, για τη μελέτη και ανάπτυξη της οποίας τιμήθηκε με Βραβείο Nobel το 1909. Έκτοτε, η αλματώδης ανάπτυξη της χειρουργικής μας έχει επιτρέψει να πραγματοποιούμε την επέμβαση αυτή με άρτιο τεχνικά τρόπο, άριστο θεραπευτικό και αισθητικό αποτέλεσμα και κυρίως ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον ασθενή.

 

 

Πότε είναι αναγκαίο ένα χειρουργείο θυρεοειδούς;
Χειρουργική επέμβαση χρειάζεται: 1. όταν η φαρμακευτική αγωγή αποτύχει να αντιμετωπίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το πρόβλημα (λειτουργικό ή/και μορφολογικό), 2. όταν κριθεί εξαρχής η αναποτελεσματικότητά της, 3. όταν υπάρχουν ή θα υπάρξουν πιεστικά φαινόμενα από τον διογκωμένο αδένα προς τα παρακείμενα ανατομικά στοιχεία (οισοφάγο, τραχεία, λαρυγγικά νεύρα) και 4. όταν υπάρχει τεκμηριωμένα κακοήθεια (θετική κυτταρολογική εξέταση μετά από παρακέντηση/FNA) ή υποψία κακοήθειας, κάτι ιδιαίτερα συχνό δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν συμπτώματα που πρέπει να με ανησυχήσουν;
Το σύμπτωμα είναι κάτι υποκειμενικό. Το γεγονός ότι δε νιώθουμε κάποιο ενόχλημα, δεν σημαίνει πως δε νοσούμε. Η ιδιαιτερότητα των παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα είναι ότι, όταν αρχίσουν να προκαλούν συμπτώματα, τότε η βλάβη του αδένα έχει ήδη προχωρήσει. Ο δε καρκίνος του θυρεοειδούς δεν προκαλεί συνήθως απολύτως κανένα σύμπτωμα, έως ότου εξελιχθεί αρκετά, ώστε να γίνουν αντιληπτές λεμφαδενικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Πόσο επείγον είναι αυτό το χειρουργείο;
Λόγω της συχνά ασυμπτωματικής εξέλιξης των παθήσεων του θυρεοειδούς, όσο πιο έγκαιρα αφαιρέσει κανείς έναν θυρεοειδή αδένα για τον οποίο υπάρχει θετική κυτταρολογική εξέτση, τόσο το καλύτερο. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, μία θυρεοειδεκτομή δεν πρέπει να προγραμματίζεται σε επείγουσα βάση, αλλά να προετοιμάζεται σωστά και εξετομικευμένα.
Είναι δυνατό οι γνώμες των ιατρών να διαφέρουν ως προς το αν χρειάζεται χειρουργείο;
Υπάρχουν διεθνείς καυεθυντήριες οδηγίες (guidelines) ακριβώς για το λόγο αυτό. Με βάση αυτές τις οδηγίες, αλλά και το κλινικό κριτήριο του Ενδοκρινολόγου για το κάθε ασθενή ξεχωριστά, τίθεται η ένδειξη για επέμβαση. Η διστακτικότητα του ασθενούς να χειρουργηθεί, η αναζήτηση της γνώμης πολλών ιατρών μέχρι να μας πουν αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, δηλαδή “μη χειρουργείσαι” καθώς και η επιμονή σε μία αναποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή πέρα από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, είναι οι συνηθέστερες αιτίες καθυστέρησης της χειρουργικής θεραπείας, με συχνά δυσμενείς συνέπειες για τον ασθενή.
Με ποιον πρέπει να συζητήσω το πρόβλημά μου;
Αρχικά με τον Ενδοκρινολόγο, αλλά και με τον Χειρουργό Ενδοκρινών Αδένων. Μία απλή συνάντηση και ιατρική συμβουλευτική, στο Ιατρείο του Χειρουργού, επί των κλινικοεργαστηριακών δεδομένων του κάθε ασθενούς, δεν σημαίνει πως οδηγούμαστε απαραίτητα σε χειρουργείο.
Τι ακριβώς αφαιρούμε κατά την επέμβαση;
Στις μέρες μας πραγματοποιούμε την Ολική Θυρεοειδεκτομή. Παλαιότερα η ιατρική πίστευε ότι αρκεί να αφαιρεθεί μόνο το τμήμα του αδένα που φέρει τον όζο. Το αποτέλεσμα αυτής της παλαιάς πρακτικής ήταν ο ασθενής να επαναχειρουργείται, είτε άμεσα επειδή η βιοψία του έδειξε καρκίνο, είτε μεταγενέστερα επειδή επανεμφάνισε όζους στο τμήμα του θυρεοειδούς που παρέμεινε εντός. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και σήμερα, μετά συζήτηση με τον ασθενή, μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματική θυρεοειδεκτομή.
Πόσο ασφαλής επέμβαση είναι η θυρεοειδεκτομή;
Η θυρεοειδεκτομή είναι μία χειρουργική επέμβαση ειδικής βαρύτητας και εξειδίκευσης. Σήμερα πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, πιθανές επιπλοκές τις οποίες μπορείτε να συζητήσετε με το χειρουργό. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η πραγματοποίηση μιας επέμβασης από Εξειδικευμένο Χειρουργό στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων, σε Κέντρο που παρέχει σύγχρονη υποδομή, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε επιπλοκής.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση;
Η διάρκεια είναι 2-2½ ώρες. Το πρόγραμμα χειρουργείου διαμορφώνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται, για κάθε ασθενή εξατομικευμένα, να πραγματοποιηθεί μία άρτια, ασφαλής, ριζική και αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση, χωρίς πίεση χρόνου.
Τι είδους αναισθησία απαιτείται;
Γενική αναισθησία. Οι περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα – σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό – έχουν μία αδικαιολόγητη φοβία απέναντι στη διαδικασία της αναισθησίας. Η επιστήμη της Αναισθησιολογίας σήμερα έχει πραγματοποιήσει αλματώδεις εξελίξεις που με τη βοήθεια εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει σε απόλυτο λεπτομερή έλεγχο όλες τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού παρέχοντας ύψιστη ασφάλεια για τον ασθενή. Το Κέντρο Θυρεοειδούς Αθηνών έχει ενσωματώσει στην ομάδα του Αναισθησιολόγους με μεγάλη εμπειρία και επιστημονικό ενδιαφέρον στις χειρουργικές επεμβάσεις ενδοκρινών αδένων.
Ποιος χειρουργός είναι ο ειδικός για αυτή την επέμβαση;
Μία επέμβαση θυρεοειδούς ιστορικά ανήκει, μεταξύ πολλών άλλων, στην ευρεία γκάμα επεμβάσεων, ενός Γενικού Χειρουργού. Η ιδιαιτερότητα αυτής της “λεπτής επέμβασης” στο λαιμό και οι σοβαρότατες δυνητικά επιπλοκές της, απαιτούν τον εξειδικευμένο Χειρουργό Θυρεοειδούς Αδένα. Ένας ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός Ελλήνων χειρουργών έχει εξειδικευθεί στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ιδιαιτέρως πλούσια είναι η μετεκπαίδευση για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση που έχει λάβει σε κορυφαία κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού ο Χειρουργός Ελευθέριος Σπάρταλης, Διευθυντής του Κέντρου Θυρεοειδούς Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών του Νοσοκομείου ΡΕΑ.
Υπάρχουν νέες τεχνικές για την εγχείρηση θυρεοειδούς αδένα;
Νέα δεδομένα για τη διασφάλιση της ομιλίας του ασθενούς προσφέρει η χρήση νευροδιεγέρτη (neuromonitoring). Είναι η πλέον επαναστατική και εντυπωσιακά χρήσιμη τεχνική, που προειδοποιεί το Χειρουργό και προστατεύει, με υψηλό βαθμό ασφάλειας, τον ασθενή από προβλήματα με τις φωνητικές χορδές.
Πόσο χρόνο πρέπει να νοσηλευθώ για μια θυρεοειδεκτομή;
Μία ημέρα. Ο ασθενής έρχεται από το σπίτι του, το πρωί, στην Κλινική, γίνεται η επέμβαση, το μεσημέρι αφαιρείται ο ορός. Άμεσα μετά το χειρουργείο ομιλεί, κινητοποιείται και σιτίζεται. Kινείται ελεύθερα, παραμένει στην Κλινική για ένα βράδυ και εξέρχεται την επόμενη ημέρα.
Πότε και πώς θα σιτισθώ μετά την επέμβαση;
Ο ασθενής αρχίζει να σιτίζεται λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Η δίαιτά του μπορεί να είναι ελεύθερη, ωστόσο κάποιοι ασθενείς προτιμούν σχετικά μαλακές τροφές το πρώτο 24ωρο. Από την επόμενη ημέρα η δίαιτα είναι ελεύθερη.
Μπορώ να μιλάω κανονικά μετά την επέμβαση;
Ασφαλώς. Αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης ο ασθενής ομιλεί κανονικά.
Θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος;
Όχι, δε χρειάζεται αίμα. Δε ζητείται αιμοδότης.
Γιατί από κάποιους αναφέρεται μετά το χειρουργείο βράγχος φωνής;
Η ανατομική θέση των λαρυγγικών νεύρων, που είναι υπεύθυνα για τις φωνητικές χορδές, είναι κοντά στο θυρεοειδή αδένα. Ανάλογα και με τη φύση του προβλήματος του κάθε ασθενούς, υπάρχει διαφορετικός βαθμός δυσκολίας και επικινδυνότητας για τη λειτουργία των φωνητικών χορδών. Η πραγματοποίηση της επέμβασης από έμπειρα χέρια εξειδικευμένου Χειρουργού και η χρησιμοποίηση πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε πιθανότητα διαταραχής στην ομιλία.
Τι είναι οι παραθυρεοειδείς αδένες και το ισοζύγιο ασβεστίου στο αίμα;
Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι 4 μικροί αδένες, μεγέθους φακής, που γειτονεύουν ανατομικά με το θυρεοειδή. Η λειτουργία τους σχετίζεται με τον μεταβολισμό του ασβεστίου στον οργανισμό μας. Με βάση πάντα τη φύση του προβλήματος του κάθε ασθενούς, είναι μία ενδελεχής διεργασία για τον Χειρουργό, η αναγνώριση και διατήρηση των παραθυρεοειδών αδένων. Η εξειδικευμένη χειρουργική τεχνική που εφαρμόζει ο Χειρουργός, σε συνδυασμό με μοντέρνα τεχνολογική υποστήριξη, συντελεί στο να μην επηρεασθεί η ισορροπία του ασβεστίου.
Θα πονάω μετά την επέμβαση;
Όχι, με τη συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική, δεν υπάρχει πόνος.
Θα φαίνεται σημάδι στο λαιμό μου;
Εφαρμόζεται πλαστική σύγκλειση του δέρματος στο τέλος του χειρουργείου. Δεν υπάρχουν ράμματα. Δεν αφαιρείται κάτι. Η εντυπωσιακά μικρή τομή (“Νew York Cut”) πραγματοποιείται επί φυσικής δερματικής πτυχής (εκεί που από μόνο του πτυχώνεται το δέρμα) γεγονός που οδηγεί σε άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο Χειρουργός Ελευθέριος Σπάρταλης έχει αναπτύξει ιδιαίτερα αυτή την τεχνική, ενώ προτείνει επιπλέον ειδικά καλλυντικά σκευάσματα, που επιταχύνουν την ανάπλαση των κυττάρων και χαρίζουν όμορφο και χωρίς ουλές δέρμα.
Πότε θα επιστρέψω στη δουλειά μου;
Όποτε εσείς το θελήσετε. Η ανάρρωση είναι ταχύτατη και δεν υπάρχει πόνος. Πολλοί εκ των ασθενών μας επιστρέφουν στη δουλειά τους την επομένη ημέρα του εξιτηρίου. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας κάποιοι επιθυμούν αναρρωτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, ο ιατρός σε συνεννόηση με τον ασθενή, καθορίζουν από κοινού την επιθυμητή διάρκεια της άδειας.
Μπορεί να εμφανισθεί πάλι το πρόβλημα μετά την επέμβαση;
Όχι. Η επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στοχεύει στο να απομακρυνθεί ολόκληρος ο θυρεοειδής αδένας. Συνεπώς δεν επανεμφανίζεται. Στην περίπτωση κακοήθειας, ο ασθενής παρακολουθείται για το σπάνιο ενδεχόμενο της εμφάνισης στο μέλλον μιας υποτροπής/μετάστασης. Η ριζικότητα της εγχείρησης είναι ο επιθυμητός στόχος.
Κι αν η βιοψία μετά την επέμβαση δείξει κακοήθεια;
Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι από τους ‘καλύτερους καρκίνους’ του ανθρώπινου οργανισμού. Ο συνηθέστερος τύπος του (θηλώδες) έχει σε υψηλό ποσοστό άριστη πρόγνωση. Οι περισσότεροι εκ των ασθενών με αυτόν τον τύπο θυρεοειδικού καρκίνου, θα ζήσουν μέχρι τα βαθειά γεράματα, αρκεί να το έχουν έγκαιρα απομακρύνει από τον οργανισμό τους.
Θα παχύνω μετά το χειρουργείο;
Όχι. Μετά την χειρουργική εκτομή του αδένα, θα λάβετε αγωγή υποκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ο Ενδοκρινολόγος μας θα χορηγήσει την απαιτούμενη δόση ορμόνης για τον οργανισμό σας. Πολύ σύντομα, μέσα από αναγκαίες ρυθμίσεις του δοσολογικού σχήματος, θα είσαστε ευθυρεοειδική/κός. Αυτό μεταφράζεται σε μία απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σας, για τον οποίο δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής μεταβολισμού και συνεπώς αύξησης του βάρους.
Θα αλλάξει η ζωή μου μετά το χειρουργείο;
Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση ολικής θυρεοειδεκτομής και λαμβάνουν μετεγχειρητικά ένα χάπι θυροξίνης ημερησίως. Αυτό ρυθμίζει απόλυτα σωστά τον οργανισμό, έχοντας μία απόλυτα φυσιολογική ζωή. Η ύπαρξη ενός πάσχοντος θυρεοειδούς που άλλη ποσότητα ορμόνης θα παρήγαγε το φυσιολογικό τμήμα του αδένα, άλλη ποσότητα ορμόνης θα παρήγαγε η περιοχή της βλάβης του αδένα και άλλη ενδεχομένως ποσότητα θα χορηγούσε με τη μορφή χαπιού ο Ενδοκρινολόγος, είναι μία ευαίσθητη ισορροπία που εύκολα διαταράσσεται, ενώ η χειρουργική αφαίρεση του αδένα δίνει την οριστική λύση.
Επηρεάζεται αρνητικά η γονιμότητα ή ο κύκλος μίας γυναίκας μετά την επέμβαση;
Αντιθέτως, η ορμονική ισορροπία που επιτυγχάνεται με την απόλυτα ελεγχόμενη δόση ορμόνης σε μορφή χαπιού, που δίδεται μετά το χειρουργείο, εξασφαλίζει έναν ομαλό εμμηνορρυσιακό κύκλο. Επίσης, συχνά παραπέμπονται στον Χειρουργό μας, για αφαίρεση πάσχοντος θυρεοειδούς προ της εγκυμοσύνης, κυρίες οι οποίες προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν είτε φυσιολογικά, είτε με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Ποια η διαδικασία που ακολουθείται για μία θυρεοειδεκτομή;
Η διαδικασία έχει εξαιρετικά απλοποιηθεί, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή ταλαιπωρία για τον ασθενή. Είναι για όλους τους συνεργάτες μας μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, η οποία σε φιλικό περιβάλλον έχει ως στόχο την επιστημονικά άρτια και υπεύθυνη προσέγγιση του κάθε ασθενούς ως ξεχωριστή περίπτωση. Πραγματοποιείται μία αρχική χειρουργική εκτίμηση, στο γραφείο του Ιατρού στο Κολωνάκι είτε στο Ιατρείο της Κλινικής. Έπεται η επέμβαση με νοσηλεία συνήθως 24 ωρών και ακολουθεί μετεγχειρητική επανεκτίμηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών επισκεφθείτε το διαδικτυακό ιστότοπο του Κέντρου Θυρεοειδούς Αθηνών στη διεύθυνση:


www.AthensThyroidCenter.org

Για την εξατομικευμένη μελέτη της δικής σας περίπτωσης επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.